Sprzedaż mieszkania krok po kroku. Krok 12 z 12 – wydanie posiadania.

By HomeDeal | 2017-06-01

Spotkanie u Notariusza, a dokładniej podpisanie umowy przenoszącej własność nieruchomości (umowy sprzedaży) to nie koniec procesu sprzedaży.

Choć przestaliśmy właścicielami mieszkania (nieruchomości) – od momentu podpisania ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego to wciąż my “mamy” nieruchomość. Zgodnie z prawem jesteśmy wciąż posiadaczami. Posiadanie właśnie należy przekazać zgodnie z zapisami wspomnianej już umowy. Czasem zdarza się (w przypadku mieszkań to zdecydowanie wyjątki), iż kupujący jest już posiadaczem nieruchomości i ten etap nie jest już wtedy wymagany. Dzieje się tak jeśli z jakichś powodów przekazaliśmy posiadanie nieruchomości przed podpisaniem ostatecznej umowy sprzedaży.

By wydać posiadanie musimy spotkać się z kupującym, podpisać protokół zdawczo-odbiorczy i przekazać klucze. Kwestie terminów wydania nieruchomości powinny zostać uregulowane w umowie notarialnej sprzedaży. Zwykle jest to kilka dni roboczych od podpisania umowy lub określona data, opatrzona opisem “nie później niż”. Naturalnie do przekazania posiadania dochodzi jeśli wszelkie należności zostaną spełnione. Cena zapłacona, a pieniądze zaksięgowane na naszym sprzedającego.

Posiadanie służy ochronie nas jako sprzedających. Ochronie przed sytuacją, w której kupujący stał się co prawda właścicielem nieruchomości (podpisanie umowy sprzedaży u notariusza), ale nie wniósł stosownych opłat (nie zapłacił ceny). Pieniądze nie pojawiły się na naszym koncie. Wtedy my jako sprzedający mamy podstawy do przeprowadzenia postępowania sądowego, którego celem będzie stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży. W tym czasie pozostajemy użytkownikiem mieszkania, nieruchomości czy domu, co podlega ochronie prawnej.

Umawiamy więc termin przekazania posiadania nieruchomości. Spotykamy się na nieruchomości. Sporządzamy protokół zdawczo-odbiorczy w którym:
1. Spisujemy stan liczników mediów użytkowych.
2. Stwierdzamy czy jest wyposażenie, które zobowiązaliśmy się pozostawić na nieruchomości.
3. Stwierdzamy czy nieruchomość jest wydawana w należytym stanie.
4. Spisujemy liczbę kluczy i kompletów kluczy wydanych do nieruchomości (w tym kart kodowych lub innych urządzeń kodujących), kodów do alarmów, bram etc.
5. Zamieszczamy także wszelkie uwagi, które chcemy wnieść do protokołu – umieszczamy więc wszystko co budzi nasz niepokój.

Odnośnie punktu 3 odnosi się on do tego czy np. nie zdewastowaliśmy nieruchomości, nie cieknie rura czy też nie nastąpił inny nieprzewidziany wypadek.
Odnośnie punktu 5. Jeśli mamy wątpliwości zapiszmy je w protokole, to przysłowiowa “ostatnia szansa” udokumentowania, że żadne uwagi czy roszczenia nie zostały zgłoszone.
Jako sprzedającym chodzi Nam o to, by punkt 3 i 5 były “bez uwag”.
Ważne więc by na protokole spisać wszystko dokładnie i zamieścić ewentualne uwagi np. jeśli coś nie zgadza się z zapisami zawartymi w umowie sprzedaży podpisanej u notariusza. Jednocześnie nie zamieszczać tam informacji, które nie są absolutnie niezbędne.

W chwili podpisanie protokołu i wydania kluczy, zakończyliśmy proces sprzedaży. Pozostaje Nam cieszyć się z udanej sprzedaży i uzyskanych dzięki temu środków finansowych (lub innych).

Serdecznie gratulujemy.

Zespół homedeal.pl 🙂