Kupno mieszkania krok po kroku. Krok 6 z 10 – wycena nieruchomości.

By HomeDeal | 2017-05-20

Znaleźliśmy mieszkanie i sprawdziliśmy okolicę. Teraz przygotujmy się do negocjacji z właścicielem.

Rozmowy negocjacyjne prowadzić możemy lepiej lub gorzej przygotowani. Zalecamy tylko i wyłącznie rozmowy, do których jesteśmy przygotowani lepiej. Naturalnie możemy rozmawiać na podstawie naszych przekonań czy opinii. Wtedy będziemy wymieniać się stanowiskami strony sprzedającej i strony kupującej. Żeby więc tego uniknąć, możemy zrobić coś innego. Lepszym rozwiązaniem jest mieć “w ręku” twarde argumenty. Twarde argumenty czyli liczby, dane, które możemy zaprezentować sprzedającemu. Wraz z materiałem porównawczym możemy rozmawiać ze sprzedającym wyposażeni w konkretne narzędzia.

Przygotowanie do negocjacji oraz wykonanie wyceny to także sprawdzenie czy nie przepłacamy przypadkiem za daną nieruchomość? Czy emocje nie zapanowały nad nami – nieruchomość mogła spodobać nam się za bardzo? Na końcu to potwierdzenie czy ceny ofertowe zamieszczane w serwisach internetowych przynajmniej średnio odpowiadają zaplanowanej przez nas kwocie zakupu – temu ile chcemy zapłacić sprzedającemu?

Jak faktycznie wykonać wycenę, są na to 3 sposoby:
1. Korzystając z informacji zawartych w pliku otrzymanym w ramach zamówionej usługi Wyszukanie mieszkania;
2. Zamawiając wycenę za pomocą automatycznych systemów wyceny;
3. Zamawiając usługę profesjonalnego rzeczoznawcy nieruchomości.

Kolejno zatem:

ad) 1. Korzystając z informacji zawartych w pliku otrzymanym w ramach zamówionej usługi Wyszukanie mieszkania.
Przy korzystaniu z informacji zawartych w pliku raportu usługi Wyszukanie mieszkania, wystarczy zapoznać się z danymi analitycznymi w nich zawartymi. Jeśli chcemy dogłębnie rozpoznać “teren” mamy możliwość zapoznania się z załączonymi cyfrowymi wydrukami ogłoszeń nieruchomościowych. Proste porównanie ofert z naszą nieruchomością wobec zawartych w opracowaniu danych analitycznych pozwala Nam na właściwe określenie ceny, którą możemy zamieścić w naszych ogłoszeniach.

ad) 2. Zamawiając wycenę za pomocą automatycznych systemów wyceny.
Automatyczne wyceny nieruchomości to bazy danych zawierające i zbierające duże ilości rekordów (danych), informacja o setkach, tysiącach ofert oraz cen transakcyjnych i ofertowych nieruchomości. Bazy te zostały udostępnione przez strony internetowe, za odpowiednią opłatą.
W praktyce zamówienie wyceny za pomocą automatycznych systemów wyceny to nic innego jak:
– wejście na odpowiedni adres internetowy,
– założenie konta,
– potwierdzenie adresu mailowego;
– ponowne wejście na adres internetowy;
– podanie danych odnośnie nieruchomości;
– dokonanie opłaty za usługę;
– odczekanie na wynik;
– pobranie wyniku.
… 8 czynności.

W chwili obecnej, dla tego rozwiązania przygotowujemy specjalną ofertę dla naszych użytkowników.

ad) 3. Zamawiając usługę profesjonalnego rzeczoznawcy nieruchomości.
Zlecenie wyceny nieruchomości licencjonowanemu Rzeczoznawcy nieruchomości oznacza, że otrzymamy wycenę z pieczątką. W dzisiejszych realiach dostępu do danych ofertowych i transakcyjnych korzyść z owej pieczątki ogranicza się do: sporów sądowych, spraw urzędowych, spraw spadkowych, czynności podatkowych. Rzeczoznawca korzysta z tych samych danych z których korzystają automatyczne systemy wycen (w zakresie cen transakcyjnych).

Pamiętajmy jednak, że nawet najlepsza wycena musi być skonfrontowana ze sprzedającym. Właściciel nieruchomości zawsze może nie przyjąć naszych argumentów. Nie zgodzić się z naszym punktem widzenia. W efekcie nie sprzedać Nam nieruchomości na warunkach i za cenę, którą chcemy zapłacić. O negocjacjach napiszemy w następnym wpisie dotyczącym procesu zakupu nieruchomości.

Mając w ręku profesjonalną wycenę nieruchomości wraz z materiałami z wcześniej przeprowadzonego procesu sprawdzenia nieruchomości i okolicy możemy rozpocząć negocjacje ze sprzedającym dobrze przygotowani.