Kupno mieszkania krok po kroku. Krok 4 z 10 – sprawdzenie nieruchomości.

By HomeDeal | 2017-05-22

Sprawdzenie nieruchomości czyli nasze Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo nasze i naszych środków finansowych.

W sprawdzeniu nieruchomości chodzi także o to wszystko co:
A. Zapisane jest małym drukiem,
B. Zawarte w dodatku, załączniku,
C. Zamieszczone w tym dziale księgi wieczystej, któremu zwykle nie przyglądamy się z uwagą lub który jest dla Nas niezrozumiały.
Chodzi o to wszystko co widzi i sprawdza profesjonalista, a czego nie zobaczymy lub nie dostrzeżemy my.

W porównaniu z potencjalnymi stratami jakie możemy ponieść, na jakie narażają problemy z nieruchomością wydatek związany z opłaceniem profesjonalisty bardzo się opłaca. Spowodowane jest to znaczną wartością nieruchomości oraz charakterystyką problemów z nimi związanych. W praktyce problemy z lokalem, mieszkaniem czy gruntem generują wysokie koszty, a ich usunięcie zajmuje często dużą ilość czasu, od kilku do nawet kilkunastu lat.
Problemy prawne z lokalem lub gruntem przekładają się również na możliwość późniejszej sprzedaży lokalu, cenę jaką możemy otrzymać czy koszty zarządzania.
Dlatego właśnie warto zlecić sprawdzenie nieruchomości profesjonaliście. Uniknąć potencjalnych strat i problemów. Pamiętajmy chodzi o Nasze bezpieczeństwo i Nasze pieniądze.

Zawsze powinniśmy sprawdzić zapisy księgi wieczystej nieruchomości np. mieszkania oraz księgi wieczystej gruntu na którym posadowiona jest nieruchomość np. blok lub apartamentowiec. Sprawdzamy więc działkę na której stoi budynek. To niezbędne minimum.

Z zapisów księgi wieczystej dowiemy się.
1. Kto jest właścicielem mieszkania:
– bardzo często osoba, która prezentuje Nam mieszkanie nie jest właścicielem;
– może dojść do sytuacji, w której wykonująca sprzedaż (stająca do umowy) nie jest właścicielem ponieważ ma odpowiednie pełnomocnictwa.

2. Co ze służebnościami:
– czasami są niezbędne do dobrego funkcjonowania wspólnoty i będą ułatwiać Nam życie;
– czasami są związane ze specyficznymi prawami i mogą mieć wpływ na wartość nieruchomości i to w jak będziemy mogli z niej korzystać.

3. Czy nieruchomość obciążona jest prawami osób trzecich – dożywociem;
– prawo dożywocia pozwala na zamieszkanie w nieruchomości do śmierci uprawnionego;
– zabezpieczyć się możemy również poprzez zawarcie w umowie sprzedaży nieruchomości oświadczenie sprzedającego, iż nie jest ona obciążona prawami osób trzecich.

4. Czy nieruchomość jest obciążona finansowo:
– dług wpisany do księgi wieczystej “idzie” za nieruchomością;
– powinniśmy także uzyskać od sprzedającego zaświadczenie ze wspólnoty lub spółdzielni, że nie zalega z opłatami na rzecz wspólnoty i za media, które rozlicza wspólnota.

To czego nie dowiemy się z zapisów ksiąg wieczystych to ilość i osoby zameldowane w lokalu. Tego także powinniśmy dowiedzieć się sprawdzając lokal, a przy podpisywaniu umowy zażądać zaświadczenia o braku osób zameldowanych w lokalu oraz oświadczenia o tym, że nikt w lokalu nie jest zameldowany. Wymeldowanie osoby wbrew jej woli to długi i uciążliwy proces. Wykwaterowanie lokatora to sprawa jeszcze bardziej uciążliwa, wymagająca specjalistycznej wiedzy i kompetencji.

Zawsze, absolutnie zawsze obejrzyjmy nieruchomość, którą kupujemy. Jeśli są problemy ze zorganizowaniem wizytacji to sygnał do wzmożenia czujności i dokładnego zbadania sytuacji.

Jeśli jednak cenimy swoje pieniądze, to powinniśmy rozszerzyć obszar sprawdzenia nieruchomości. O tym jednak w następnym wpisie.

W ramach sprawdzenia nieruchomości, mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa transakcji przygotowaliśmy kilka usług, które różnią się ilością informacji, która jest sprawdzana w ramach usługi. Każda z usług to kolejny “krąg bezpieczeństwa”, który powiększa się wraz z kolejnym stopniem usługi.
Dostępna jest także specjalna wersja produktu dla umów zawieranych z deweloperami. Umowy deweloperskie wymagają szczególnej uwagi i nakładu pracy. Proces zakupowy w wypadku zakupu mieszkania od dewelopera jest nieco bardziej skomplikowany np. reguluje system i terminy płatności, często w trakcie budowy inwestycji. W takim wypadku polecamy usługę Analiza umowy deweloperskiej.

Jak zatem sprawdzić stan prawny nieruchomości?
Odszukajmy i udajmy się do prawnika (radcę prawnego, adwokata), przedstawmy Nasze zapotrzebowanie w związku z zakupem nieruchomości.
Możemy także skorzystać z usług zamieszczonych na naszym serwisie, które są przygotowane specjalnie z myślą o kupujących mieszkanie, dom czy lokal.

W ramach zabezpieczenia kupującego przygotowaliśmy następujące usługi:
1. Weryfikacja nieruchomości – trzeci krąg bezpieczeństwa, najszerszy.
2. Weryfikacja lokalu – drugi krąg bezpieczeństwa, poszerzony,
3. Weryfikacja stanu prawnego – pierwszy krąg bezpieczeństwa, podstawowy,
oraz
Analiza umowy deweloperskiej przewidziana jest dla kupujących nieruchomości od dewelopera.

Zapoznaj się z ogólnym porównaniem zakresu usług – szczegóły w opisach poszczególnych usług:

Weryfikacja nieruchomości

Weryfikacja lokalu

Weryfikacja stanu prawnego

Księga wieczysta nieruchomości

Księga wieczysta gruntu

Plan zagospodarowania przestrzennego

 

Studium uwarunkowań

 

Pozwolenia na budowę

 

 

Decyzje o warunkach zabudowy (WZ)