Kupno mieszkania krok po kroku. Krok 10 z 10 – objęcie posiadania.

By HomeDeal | 2017-05-15

W momencie podpisania umowy przenoszącej własność (umowy sprzedaży) u notariusza stajemy się formalnie właścicielami/em nieruchomości.

Dochodzi do sytuacji, w której jako właściciel nie mamy jeszcze dostępu do bądź co bądź naszej rzeczy. Prawnie rzecz ujmując nie jesteśmy jeszcze posiadaczami. Sprowadza się to do tego, że nie mamy kluczy do mieszkania i swobodnego do niego dostępu.

By przejąć posiadanie musimy spotkać się ze sprzedającym, podpisać protokół zdawczo-odbiorczy i otrzymać klucze. Kwestie terminów wydania nieruchomości (kluczy) powinny zostać uregulowane w umowie notarialnej sprzedaży. Zwykle jest to kilka dni roboczych od podpisania umowy lub określona data, opatrzona opisem “nie później niż”. Naturalnie do przekazania nieruchomości dochodzi jeśli wszelkie należności zostaną spełnione. Cena zapłacona, a pieniądze zaksięgowane na koncie sprzedającego.

Posiadanie służy ochronie sprzedającego przed sytuacją, w której kupujący (my) stał się właścicielem nieruchomości (podpisanie umowy sprzedaży u notariusza), ale nie wniósł stosownych opłat (nie zapłacił ceny). Wtedy sprzedający ma podstawy do przeprowadzenia postępowania sądowego, którego celem będzie stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży. W tym czasie pozostaje użytkownikiem mieszkania, nieruchomości czy domu co podlega ochronie prawnej.

Umawiamy więc termin przekazania nieruchomości. Sprzedający i kupujący spotykają się na nieruchomości. Należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy w którym:
1. Spisujemy stan liczników mediów użytkowych;
2. Stwierdzamy czy jest wyposażenie, które sprzedający miał pozostawić na nieruchomości;
3. Stwierdzamy czy nieruchomość jest wydawana w posiadanie w stanie należytym;
4. Spisujemy liczbę kluczy i kompletów kluczy wydanych do nieruchomości (w tym kart kodowych lub innych urządzeń kodujących), kodów do alarmów, bram etc.;
5. Zamieszczamy także wszelkie uwagi, które chcemy wnieść do protokołu – umieszczamy więc wszystko co budzi nasz niepokój i ma realne i ważne uzasadnienie.

Odnośnie punktu 3 odnosi się on do tego czy np. sprzedający nie zdewastował nieruchomości, nie cieknie rura czy też nie nastąpił inny nieprzewidziany wypadek.
Odnośnie punktu 5. Jeśli mamy wątpliwości zapiszmy je w protokole, to przysłowiowa “ostatnia szansa” udokumentowania naszych praw i roszczeń.
Ważne więc by na protokole spisać wszystko dokładnie i zamieścić ewentualne uwagi np. jeśli coś nie zgadza się z zapisami zawartymi w umowie sprzedaży podpisanej u notariusza.

W chwili podpisanie protokołu i otrzymania kluczy, zakończyliśmy proces zakupu. Pozostaje Nam cieszyć się naszym nowym mieszkaniem, domem lub inną nieruchomością.

Serdecznie gratulujemy.

Zespół homedeal.pl 🙂