Dokumenty „do” notariusza.

By HomeDeal | 2017-06-02

Jakie dokumenty są potrzebne do dokonania transakcji kupna-sprzedaży mieszkania (nieruchomości) – niezależnie od tego czy kupujemy czy sprzedajemy mieszkanie?
Co musi znaleźć się w kancelarii notarialnej aby umowa została podpisana i zatwierdzona przez rejenta?
Jakimi informacjami musi dysponować rejent?

Lista przedstawia się następująco:

Dokumentacja:

 1. Wypis aktu notarialnego stanowiącego podstawę nabycia lokalu (w oryginale).

 2. Zaświadczenie wydane przez właściwy urząd stwierdzające, że w przedmiotowym lokalu brak jest osób zameldowanych.

 3. Zaświadczenie wydane przez właściwy urząd o uregulowaniu podatku od nieruchomości.

 4. Zaświadczenie wydane przez wspólnotę mieszkaniową o uregulowaniu opłat związanych z eksploatacją lokalu.

 5. Wypis z kartoteki budynków (nie jest niezbędny).

 6. Wypis z kartoteki lokali (nie jest niezbędny).

 7. NIP w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (strona sprzedająca).

 8. Numer rachunku bankowego (strona sprzedająca).

 9. Numery i daty ważności dowodów osobistych (zwykle podawane na miejscu podczas podpisywania umowy).

Informacje:

 1. Czy w lokalu prowadzona jest działalność gospodarcza?

 2. Czy lokal wpisany jest do środków trwałych działalności gospodarczej?

 3. Czy lokal jest przedmiotem umowy najmu lub innej umowy o podobnym charakterze?

 4. Czy sprzedający od dnia nabycia lokalu zmienił/li stan cywilny?

 5. Czy dla lokalu jest sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej?

 6. Czy sprzedaż opodatkowana jest podatkiem VAT?

 7. Cena sprzedaży.

 8. Wysokość i zastosowanie: zadatku, zaliczki.

 9. Terminy płatności.

 10. Tryb i terminy wydania lokalu stronie kupującej w posiadanie.

Jeśli obawiamy się, że nasza sprawa jest specyficzna, uważamy że wymaga szczególnej uwagi, jest bardzo skomplikowana możemy zamówić bezpłatną konsultację tu: Notariusz.

Wycenę i informację co do listy potrzebnych dokumentów otrzymamy zupełnie za darmo.